Terézvárosi utcafásítás

TERÉZVÁROS UTCAFÁSÍTÁS TANULMÁNYTERV

4_latvanyterv.jpg

Tisztelt terézvárosi Lakosok!

2020. október 21-én lakossági fórum keretében sor került a "Terézváros egyes közterületeinek fásítására vonatkozó döntéselőkészítő tanulmány" bemutatására, a bemutató anyaga az önkormányzat honlapján továbbra is elérhető.

A koncepcióterveket közmű szolgáltatókkal való egyeztetése megtörtént, a tervdokumentáció átadásra került Terézváros Önkormányzata részére. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terézvárosi önkormányzat utcafásítási kérdőívére beérkezett válaszok kiértékelése

2020 júniusában kérdőívvel mértük fel Terézváros hat utcaszakaszán az ott élők, közlekedők, dolgozók véleményét az adott terület zöld fejlesztéséről. A kérdőíveket elektronikusan és papír alapon is ki lehetett tölteni. Összesen 809 fő töltötte ki a kérdőívet: 556-an elektronikusan, 253-an papíron.

A tervezéssel érintett közterületek:1_terkep.jpg

1.    Szondi utca a Munkácsy Mihály és a Rippl-Rónai utca között;

2.    Szondi utca a Bajza és az Izabella utca között;

3.    Szinyei Merse utca az Aradi és a Podmaniczky utca között

4.    Vörösmarty utca Podmaniczky utca és az Aradi utca között;

5.    Csengery utca a Podmaniczky utca és az Aradi utca között;

6.    Eötvös utca a Podmaniczky utca és a Szobi utca között.

3_foto.jpg

Korcsoport szerint a legtöbben, 325-en, a 31-45 éves korosztályból töltötték ki, ami az összes válaszadó 40,1%-a. A 46-65 éves korosztályból 199 fő, azaz az összes válaszadó 24,6%-a válaszolt a kérdésekre. A 19-30-as csoportból 184 válasz érkezett, ami az összes válaszadó 22,7 %-a. A 65 év felettiektől 89 válasz érkezett, a válaszadók 11% tartozik ebbe a korcsoportba. A 14 év alatti korosztályból két, míg a 14-18 év közöttiből 10 válasz érkezett.

2_foto.jpg

 

Összefoglaló:

Úgy tűnik, hogy az adott szakaszon a válaszadók számára a zöldfelület növelése abszolút prioritást élvez, nem csak a szelíd közlekedési eszközöket használók, hanem még az autóval rendelkező helyiek számára is. Arra a kérdésre, hogy mit tart fontosabbnak, a parkolóhelyek számának megőrzését vagy a zöldfelületek mennyiségének növelését, a válaszadók 77%-a, 616 fő a zöldfelületek növelést tartotta fontosabbnak és mindössze 189-en tartották fontosabbnak a parkolóhelyek számának megtartását, ebből 71%, 117 fő rendelkezik gépkocsival.

A zöldterület mennyiségének növelését fontosabbnak tartók közül 404 fő (70%) nem rendelkezik gépkocsival, 30% (173 fő) azok aránya, akik rendelkeznek gépkocsival, mégis a zöldfelület mennyiségének növelését tartották fontosabbnak, ők az autóval rendelkezők 60%-át képviselik. Megállapítható, hogy mindkét csoportban, az autósok és a gépjárművel nem rendelkezők csoportjában is kimagasló a közterületek zöldítésének támogatottsága.

A válaszadók szívesebben látnának talajba ültetett fákat és az ágyások létesítése is népszerűnek bizonyult. A közterületek zöldítését célzó fejlesztések közül a legnagyobb támogatottsággal a talajba ültetett fák számának növelése bír: 70% nagyon támogatja és további 10% tartja nagyon fontosnak ezt. A növényágyások létesítésének támogatottsága is kimagaslóan nagy, 69%. A dézsába ültetett fák elhelyezésének támogatottsága is magasnak mondható, összesen 63%.

A parkolási lehetőségek fontosságát mérő blokkban az üzletek és a célterületekre látogatók parkolási lehetőségeinek biztosítását nem tartják fontosnak a válaszadók. A célterület utcáiba látogatók parkolási lehetőségeinek biztosítását 17% tartja nagyon fontosnak és 20% inkább fontosnak. Az üzleti célú parkolás biztosítását 26% tartja nagyon fontosnak, 23% fontosnak.

Az utcák növényzetének állapotával a megkérdezettek kétharmada, 66% elégedetlen és a megkérdezettek 37%-a nagyon nem tartja megfelelőnek azt. Az utcák tisztaságával a válaszadók 51 %-a elégedetlen, 22% a nagyon elégedetlenek aránya.

A kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a közterületek zöldítését, az utcák tisztán tartását kiemelten fontosnak és fejlesztendő területnek tekintik a válaszadók. Az utcák fásítása még az gépjárművel rendelkezők számára is fontosabb, mint a parkolóhelyek megtartása. 

Bővebben:

A kitöltők területi eloszlása az érintett hat utcaszakaszon 11% és 19% százalék között mozog. A legkevesebb válasz a Szondi utcából, a Munkácsy Mihály és a Rippl-Rónai utca közötti szakaszról érkezett, innen 97-en töltötték ki a kérdőívet. A legtöbb, 157 válasz, a Szondi utcából, a Bajza és az Izabella utca közötti szakaszról érkezett. A válaszadók 13,6 %-a, 110 fő volt átutazó, egyik utcaszakaszhoz sem kötődő. 

Arra a kérdésre, hogy „Általában hogyan közelíti meg lakó- illetve munkahelyét / közlekedik?” a válaszadók 49,4 %-a, 400 fő válaszolta, hogy jellemzően gyalogosan közlekedik, 19%, 139 fő közlekedik gépkocsival, míg kerékpárral 103 fő, az összes válaszadó 12,7%-a.  

Arra a kérdésre, hogy jellemzően milyen célra használják az utcákat, 545-en, az összes válaszadó 67,3%-a válaszolta, hogy a lakása megközelítésére, 59-en a munkahely megközelítése céljából, ők a válaszadók 7,3 %-át teszik ki.

A válaszadók 35,8%-a, 292 fő rendelkezett autóval, ez a kérdésre érvényesen válaszolók 38,8%-a. A válaszadók nagy többsége, 56,2%-a, (455 fő) nem rendelkezik autóval, ők az érvényes válaszadók 60,9%-át képviselik. Gépkocsival legtöbben a 46-65 év közöttiek közlekednek (55-en), tőlük alig elmaradva, 54-en a 31-45 év közötti korcsoportba tartoznak. Gépkocsival legnagyobb számban a 31-45 közötti korosztály rendelkezik (137 fő), de közülük csak 54-en mondták, hogy gépkocsival járnak haza vagy munkahelyre. Őket követik a 46-65 év közöttiek (89 fő), akik közül munkahelyre vagy az otthonuk megközelítésére 54 fő használja a gépkocsiját.

Arra a kérdésre, hogy mit tart fontosabbnak, a parkolóhelyek számának megőrzését vagy a zöldfelületek mennyiségének növelését, a válaszadók 77%-a (616 fő) a zöldfelületek növelésére voksolt és mindössze 189-en tartották fontosabbnak a parkolóhelyek számának megtartását.

A parkolóhelyek megtartását 189-en tartották fontosnak, ebből 71%, 117 fő rendelkezik gépkocsival.

 

A zöldterület mennyiségének növelését 616 fő tartotta fontosabbnak, mint a parkolóhelyek megtartását, közülük 404 fő (70%) nem rendelkezik gépkocsival, 30% (173 fő) azok száma, akik rendelkeznek gépkocsival, mégis a zöldfelület mennyiségének növekedését tartották fontosabbnak.

 

 

Mit tartanak a terézvárosiak fontosnak?

A ,,Mennyire tartja fontosnak” kérdésblokkban legnagyobb támogatottsággal a talajba ültetett fák számának növelése bír, 70% nagyon támogatja és további 10% tartja nagyon fontosnak. A növényágyások létesítésének támogatottsága is kimagaslóan nagy, 69%. A dézsába ültetett fák elhelyezésének támogatottsága is magasnak mondható, összesen 63 %.

Mennyire tartja fontosnak az alábbi zöldfelületi elemek fejlesztését az utcában?

Az infrastrukturális elemek fejlesztési elképzelései is magas támogatottsággal bírnak. Egyedül a köztéri padok kihelyezését nem tartották nagy mértékben fontosnak (43%).

Mennyire tartja fontosnak az alábbi infrastrukturális elemek fejlesztését az utcában?

A parkolási lehetőségek fontosságát mérő blokkban az üzletek és a célterületekre látogatók parkolási lehetőségeinek biztosítását nem tartják fontosnak a válaszadók. A célterület utcáiba látogatók parkolási lehetőségeinek biztosítását 17% tartja nagyon fontosnak és 20% inkább fontosnak. Az üzleti célú parkolás biztosítását 26 % tartja nagyon fontosnak, 23% fontosnak.

 

Elégedettség

Az utcákban az autózási lehetőségekkel a megkérdezettek 41%-a inkább elégedetlen, 33% a lehetőségeket közepesre értékelők aránya. A megkérdezettek 26%-a elégedetlen, a nagyon elégedetlenek aránya 10%

Az utcákban a parkolási lehetőségekkel a többség elégedetlen (61%), a nagyon elégedetlenek aránya az összes megkérdezett 33%-a

 A kerékpározás lehetőségekkel a megkérdezettek több mint harmada (36%) elégedetlen, 30% közepesre értékelte a lehetőségeket, 34% pedig jónak ítélte.  

 A járdák állapotával a megkérdezettek 28 %-a elégedetlen, 45% az inkább elégedettek aránya.

Az utcák növényzetének állapotával a megkérdezettek kétharmada, 66%-a elégedetlen és a megkérdezettek 37%-a nagyon nem tartja megfelelőnek azt.  

Az utcai berendezések állapotával 40% közepesen elégedett, 12% nagyon nem, 23% inkább elégedett és 20% inkább nem elégedett. 

  Az utak burkolatával 18% egyáltalán nem elégedett, 25% inkább nem, a közepesre értékelők aránya 32%. 

 Az utcák tisztaságával a válaszadók 51%-a elégedetlen, 22% a nagyon elégedetlenek aránya. Közepesre a megkérdezettek 31%-a értékelte a köztisztaságot. 

 A közbiztonsággal a válaszadók nagyobbik fele (55%) elégedett, 20% a nagyon elégedettek aránya. 

Az értékelést készítette: Terézváros Önkormányzata

Terézváros legyen zöldebb!

Terézváros utcafásítás facebook csoportja

Kedves Terézvárosiak!

Az önkormányzat szeretné zöldebbé tenni a kerületet. Első körben az alábbi utcaszakaszokon mérjük fel a fásítás lehetőségét:

1.      Szondi utca - a Munkácsy Mihály és a Rippl-Rónai utca között;

2.      Szondi utca - a Bajza és az Izabella utca között;

3.      Szinyei Merse utca - az Aradi és a Podmaniczky utca között

4.      Vörösmarty utca  - a Podmaniczky utca és az Aradi utca között;

5.      Csengery utca - a Podmaniczky utca és az Aradi utca között;

6.      Eötvös utca - a Podmaniczky utca és az Aradi utca között.

Ahhoz, hogy minél több fát ültethessünk, szükségünk van az ön véleményére is. Szeretnénk megtudni mit gondol az utcák jelenlegi állapotáról, az utcák használatáról és arról is, hogy milyen fejlesztéseket tart fontosnak.

Kérjük, töltse ki a véleményfelmérő kérdőívet június 14-ig, mely az alábbi linken is elérhető:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwc-jpczaWLz6fmIgAD7Gg1S9zT76Cw8BI9UGdnsjTilhIhQ/viewform?usp=sf_link

 

süti beállítások módosítása